Suulla ja jalalla maalaavat taiteilijat

Millä tavoin me taiteilijat hyödymme jäsenyydestämme

Kuva: Lissu Lundströmin maalaus Preeria.

Preeria. Lissu Lundström on maalannut alkuperäisen teoksen suulla.

Ainoastaan yhdistyksen taiteilijat ovat yhdistyksen taloudellisten saavutusten edunsaajia. Yhdistyksen stipendiaateille maksetaan stipendejä heidän taitojensa kehittämiseksi ja materiaalien, koulutuksen jne. hankkimiseksi. Tämän tarkoitus on valmistaa heitä yhdistyksen jäsenyyteen. Kun stipendiaatin taiteelliset taidot kehittyvät, nousee myös kuukausittaisen stipendin määrä.

Kun stipendiaatin teokset saavuttavat tason, jossa ne vastaavat ei-vammaisten ammattilaisten tasoa, yhdistyksen jäsenyys on taattu.

Jäsenenä heille maksetaan elinikäistä kuukausiansiota myös siinä tapauksessa, että vamma aiheuttaisi työkyvyn täydellisen menetyksen, eikä taiteilja pystyisi enää toimittamaan teoksiaan yhdistyksen markkinoitavaksi.

Jäsenyys mahdollistaa taiteilijan keskittymisen maalaamiseen, tietoisena siitä, että kokeneet ammattilaiset hoitavat liiketoimintaa jäsenistön toiveitten mukaisesti.

Jäsenet hyötyvät myös toistensa vuorovaikutuksesta. Jäsenillä ja kokelailla on mahdollisuus tavata yhdistyksen konferensseissa, näyttelyissä ja muissa tapahtumissa, joissa he voivat kokoontua, vuorovaikuttaa ja oppia toisiltaan.