Suulla ja jalalla maalaavat taiteilijat

Suulla ja jalalla maalaavat taiteilijat -yhdistyksen organisaatio

Kuva: Edustajat Messe Wienissä 2013.

Edustajat siirtymässä kokoustilaan 2013 Messe Wienissä.

Yhdistys toimii demokraattisin perustein, jonka mukaan se on jokaisen jäsenen yhteistä omaisuutta ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka yhdistys toimii.

Toimintaa säädetään yhdistyksen asetuksilla, joissa muun muassa edellytetään, että edustajakokous on pidettävä vähintään joka kolmas vuosi.

Edustajamiehet valitaan edustamaan yhdistyksen jäseniä postiäänestyksellä, jossa jäsenet valitsevat ehdokkaansa omista vaalipiireistään.

Jokaisesta vaalipiiristä nimetään vähintään yksi edustaja viittä jäsentä kohti. Vaalipiirit muodostuvat seuraavista maanosista:
1. Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
2. Amerikka
3. Kaukoitä
4. Australia ja Oseania

Edustajakokous on viimekädessä vastuussa kaikista yhdistyksen toimista. Valitsijamiehet tekevät myös tarvittaessa aloitteita, muuttavat sääntöjä ja hyväksyvät vuosittaiset tilinpäätökset ja talousarviot. Lukuun ottamatta lainopillista neuvonantajaansa, ovat kaikki edustajakokouksen jäsenet vammaisia taiteilijoita.

Edustajamiehet nimittävät hallituksen, joka koostuu enintään seitsemästä taiteilijajäsenestä. Hallitus nimittää työkykyiset ammattilaiset johtamaan kustantamoita, jotka huolehtivat yhdistyksen suorapostituksista.

Hallituksen puheenjohtaja toimii myös koko yhdistyksen puheenjohtajana ja hänen on oltava suulla ja jalalla maalaava taiteilija, joka on saanut tunnustusta taiteilijana ja saavuttanut menestystä kansainvälisissä näyttelyissä.

Kuva: Serge Maudet

Ranskalainen Serge Maudet, yhdistyksen 4. puheenjohtaja.

Yhdistys sai uuden puheenjohtajan 1–6.7.2013 pidetyssä yleiskokouksessa Wienissä. Ranskalainen suulla maalaava Serge Maudet valittiin tehtäväänsä marraskuussa 2012 edesmenneen Eros Bonaminin seuraajaksi. Eros Bonamini toimi puheenjohtajana vuodesta 2002 lähtien.