Suulla ja jalalla maalaavat taiteilijat

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Kuva: Kesä Yläneen Pyhäjärvellä, Anja Hämäläinen

Kesä Yläneen Pyhäjärvellä. Alkuperäisen teoksen on maalannut suulla Anja Hämäläinen.

Suulla ja jalalla maalaavien taiteilijoiden yhdistys on kansainvälinen, jäsenten itsensä hallinnoima järjestö, jonka tarkoituksena on:

Olla yhteyksissä sellaisten vammaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat synnynnäisen vamman, onnettomuuden tai sairauden vuoksi menettäneet kyvyn käyttää käsiään ja maalaavat nyt suulla tai jalalla.

Olla yhteyksissä sellaisten vammaisten henkilöiden kanssa, jotka haluavat oppia maalaamaan ja haluavat kehittää itseänsä siinä.

Tarjota henkistä ja taloudellista tukea niille vammaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään stipendiaateiksi sekä tarjota heille taloudellista, käytännön ja luovaa tukea voidakseen kehittyä varsinaisiksi taiteilijoksi ja jäseneksi yhdistykseen.

Perustaa kustantamoita.

Vaalia taiteilijoiden etuja helpottamalla töiden myymistä, ensisijaisesti painotuotteiden kuten korttien, kalentereiden yms. avulla.

Julkaisemalla materiaalia, joka viestii yhdistyksen toiminnasta ja tukee sen tarkoituksia.

Edesauttaa vammaisia taiteilijoita uskomaan itseensä ja luovuuteensa sekä auttaa lisäämään heidän taloudellista turvaansa.